powrót na stronę główną

Prezentacja książek pracowników Zakładu

zobacz spis treści

Nazewnictwo geograficzne Poznaniared. Z. Zagórski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

zobacz spis treści

E. Grzelak, W poszukiwaniu Edenu – Językowo-kulturowy obraz współczesnego polskiego ogrodu ozdobnego.  Kreacja czasu i przestrzeni, 2008.

zobacz spis treści

Jan Paweł II Obrońca godności człowieka, pod red. M. Rybki, Poznań 2008.

zobacz spis treści

Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja we współczesnej informacji prasowej, Poznań 2007.

Tom III, zobacz spis treści

Język religijny dawniej i dziś, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki, Poznań 2007.

Tom II, zobacz spis treści

Język religijny dawniej i dziś, pod red. St. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań 2005.

zobacz spis treści

Język religijny dawniej i dziśpod red. St. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań 2004.red. PIOTR FLICIŃSKI 2009
 Document made with Nvu