Kalendarium

Konferencje ostatnio zorganizowane (archiwalia)

Konferencja naukowa   Język religijny dawniej i dziś IV                          

Konferencja naukowa   Jan Paweł IIOdnowiciel Mowy Polskiej

Konferencja naukowa   Dni Lublina w Poznaniu 

Konferencja naukowa   z okazji Dnia Papieskiego

   Konferencja naukowa zorganizowana z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i dziewięćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Poznań, 12.11.2008r.

   Nasz Zakład kontynuuje tradycję, zapoczątkowaną przed laty przez prof. dr. hab. Zygmunta Zagórskiego (wieloletniego przewodniczącego Wydziału Filologiczno-Filozoficznego i Komisji Językoznawczej PTPN), czczenia ważnych rocznic sesjami naukowymi organizowanymi w siedzibie PTPN, sesjami otwartymi dla mieszkańców Poznania. W listopadzie obchodziliśmy dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, a w grudniu dziewięćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dlatego też 12 listopada 2008 r. zorganizowaliśmy konferencję naukową poświęconą tej problematyce. 

   Spotkanie to miało charakter interdyscyplinarny i integracyjny, udział w nim wzięli językoznawcy, historycy, badacze literatury, teatrolodzy i filmoznawcy oraz teologowie (zobacz program sesji). Materiały z sesji ukażą się w kolejnym tomie serii Poznańskie Spotkania Językoznawcze pod koniec bieżącego roku.red. PIOTR FLICIŃSKI 2009-2010
 Document made with Nvu