Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki UAM


powrót na stronę główną
Poznań, dn. 18 lutego 2010 r.

Szanowni Państwo,

   Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Wydział Teologiczny UAM i Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN z wielką radością zapraszają do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod rozszerzonym tytułem Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). Odbędzie się ona w dniach 20-22 września 2010 r. w Gnieźnie (Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II).
Podobnie jak poprzednio przez nas organizowane konferencje spotkanie to ma mieć charakter interdyscyplinarny i integracyjny, do udziału w nim zachęcamy zatem językoznawców, teologów, socjologów religii, religioznawców oraz badaczy literatury, kultury, sztuki, a także mediów.
   Nasza Konferencja ma charakter przeglądowy. Problematyka zgłaszanych referatów pozwala nam wyróżnić następujące grupy tematyczne: język komunikacji religijnej, genologia tekstów religijnych, język biblijny, język liturgii, homilii i kazań, język pieśni i piosenek religijnych,  język religijny w tekstach użytkowych, słownictwo religijne i frazeologia biblijna, nomina sacra, stylistyka historyczna języka religijnego, problematyka przekładu tekstów religijnych, sacrum w literaturze i filmie, Kościół w mediach. Podczas przyszłorocznego spotkania chcielibyśmy obok dotychczas podejmowanych tematów w sposób szczególny poddać refleksji prozę religijną, a także w trzydziestą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” przyjrzeć się religijnym aspektom piśmiennictwa związanego z „Solidarnością” i innymi ruchami społecznymi.
[kwestionariusz uczestnictwa pobierz tutaj]
   W związku z koniecznością ograniczenia liczby referatów do około siedemdziesięciu organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru referentów.
    
Planujemy opublikowanie materiałów z Konferencji w specjalnym tomie Biblioteczki Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej w 2011 roku.
  
Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów referatów wraz z krótkim (ok. 15 wersów) streszczeniem do 30 kwietnia 2010 roku pod wskazany poniżej adres. Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące wrześniowego spotkania będą rozsyłane w późniejszym terminie osobom, które wyrażą chęć uczestniczenia w nim.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa na naszej Konferencji.

                            Główny Organizator Konferencji
                            
                            prof. dr hab. Stanisław
Mikołajczak

Przewidywana opłata konferencyjna, obejmująca: materiały konferencyjne, noclegi, wyżywienie, wynosić będzie 400 złotych, natomiast dla osób, które nie będą korzystać z noclegów
200 złotych. Stosowną kwotę prosimy wpłacić na konto i do zgłoszenia prosimy dołączyć dowód wpłaty z tytułem „język religijny dawniej i dziś”.
Numer konta:

Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział / Poznań
        77 1090  1362 0000 0000 3601 7903
            subkonto 543 02 598


Jednocześnie informujemy, iż nie będziemy zwracać wpisowego w wypadku rezygnacji z udziału w konferencji.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretarza naukowego Konferencji:

dr Małgorzata Rybka 
Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
i Onomastyki IFP UAM
Collegium Maius, ul. Fredry 10
61-701 Poznań
lub drogą elektroniczną: g_rybka@poczta.onet.pl

Kwestionariusz uczestnictwa w konferencji Język religijny dawniej i dziś (pobierz tutaj)

treść zaproszenia wraz z kwestionariuszem w pliku PDF
red. PIOTR FLICIŃSKI 2009-2010
Document made with Nvu
na stronach ZGWJPiO wykorzystano background P. Oziemblewskiego