Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki UAM


powrót na strone główną
Poznań, dn. 8 lutego 2010 r.

Szanowni Państwo,

   Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Koło Miłośników Języka UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN  zapraszają do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pod tytułem Język religijny dawniej i dziś w oczach młodych badaczy,  której adresatem są Doktoranci i Studenci. Odbędzie się ona w dniach 20-21 września 2010 roku w Gnieźnie (Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II).
Planowana konferencja ma w zamiarze organizatorów zachęcić młodych naukowców – Studentów i Doktorantów, by przyjrzeli się problematyce szeroko rozumianego języka religijnego z różnych perspektyw badawczych i metodologicznych. Dlatego też organizowane przez nas spotkanie naukowe ma mieć charakter interdyscyplinarny i integracyjny. Do udziału w nim zachęcamy nie tylko językoznawców, teologów, socjologów religii, religioznawców, lecz również filmoznawców, teatrologów, badaczy literatury, kultury, sztuki oraz mediów.
   Zamiarem naszym jest, by Konferencja miała charakter przeglądowy. Podczas tegorocznego spotkania chcielibyśmy w sposób szczególny przyjrzeć się problematyce funkcjonowania języka religijnego w mediach i nternecie, tekstach artystycznych, piosenkach i pieśniach religijnych.
[kwestionariusz uczestnictwa pobierz tutaj]
   W związku z koniecznością ograniczenia liczby referatów do około trzydziestu organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru referentów.
     Jednocześnie informujemy, iż równolegle z naszą Konferencją, w dniach 20-22 września 2010 roku w Gnieźnie odbywać się będzie V Międzynarodowa Konferencja Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym).
To synchroniczne ułożenie obu konferencji jest w zamiarze organizatorów zabiegiem celowym. Chcemy bowiem, by młodzi badacze mieli możliwość wysłuchania wystąpień znamienitych prelegentów z Polski i zagranicy. Informujemy też, że istnieje możliwość zarezerwowania noclegu z 21/22.09 i wyżywienia w dniu 22.09 za dodatkową opłatą, w którą wliczony jest również koszt wycieczki.
   Planujemy opublikowanie materiałów z Konferencji
w specjalnym tomie Biblioteczki Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej w 2011 roku, dlatego też prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres sekretarza naukowego ostatecznej wersji referatów (z dyskietką lub płytą CD) do 30 października 2010 roku. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 13 znormalizowanych stron + ok. 10 wersów streszczenia w języku angielskim (lub polskim).
  
Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów referatów wraz z krótkim (ok. 15 wersów) streszczeniem do 30 kwietnia 2010 roku pod wskazany poniżej adres.
Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące wrześniowego spotkania będą rozsyłane w późniejszym terminie osobom, które wyrażą chęć uczestniczenia w nim.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w naszej Konferencji.

                            Główny Organizator Konferencji
                            dr Karolina Ruta
                            dr Marta Wrześniewska-Pietrzak

Przewidywana opłata konferencyjna
, obejmująca: materiały konferencyjne, noclegi, wyżywienie, wynosić będzie 250 złotych, natomiast dla osób, które nie będą korzystać z noclegów
150 zł. Dla osoby, chcących przedłużyć udział w konferencji do 22.09 opłat konferencyjna obejmująca dodatkowy nocleg i wyżywienie wynosi 350zł. Stosowną kwotę prosimy wpłacić na konto i do zgłoszenia prosimy dołączyć dowód wpłaty z tytułem „język religijny dawniej i dziś”.
Numer konta:

Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział / Poznań
        77 1090  1362 0000 0000 3601 7903
            subkonto 543 02 598


Jednocześnie informujemy, iż nie będziemy zwracać wpisowego w wypadku rezygnacji z udziału w konferencji.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretarza naukowego Konferencji:

dr Karolina Ruta
Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
i Onomastyki IFP UAM
Collegium Maius, ul. Fredry 10
61-701 Poznań
lub drogą elektroniczną: karolina.ruta100@gmail.com


Kwestionariusz uczestnictwa w konferencji Język religijny dawniej i dziś (pobierz tutaj)

treść zaproszenia wraz z kwestionariuszem w pliku PDF
red. PIOTR FLICIŃSKI 2009-2010
Document made with Nvu
na stronach ZGWJPiO wykorzystano background P. Oziemblewskiego