zobacz okładkę w powiększeniu
PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ SPRAWUJĄ:

PRYMAS POLSKI
JÓZEF KARDYNAŁ GLEMP
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
LECH KACZYŃSKI

WSPÓŁPATRONAT OBEJMUJĄ:

ZENON KARDYNAŁ GROCHOLEWSKI
PREFEKT KONGREGACJI EDUKACJI KATOLICKIEJ  
STOLICY APOSTOLSKIEJ


STANISŁAW KARDYNAŁ DZIWISZ
ARCYBISKUP METROPOLITA KRAKOWSKI

ARCYBISKUP STANISŁAW GĄDECKI 
       METROPOLITA POZNAŃSKI         
MARSZAŁEK  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
         MAREK WOŹNIAK           

ARCYBISKUP HENRYK MUSZYŃSKI 
METROPOLITA GNIEŹNIEŃSKI
PREZYDENT MIASTA
POZNANIA

RYSZARD GROBELNY

Program ogólnopolskiej konferencji naukowo-artystycznej:

Poniedziałek 1.06.2009 (Kościół pw. św. Rocha w Poznaniu przy ulicy św. Rocha 61)

19.00 Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Prałata Jana Stanisławskiego w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II


Wtorek 2.06.2009 (Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1)

8.30 - otwarcie wystaw: fotograficznej – Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (plac Adama Mickiewicza), Krzewiciele Piękna Języka Polskiego oraz konkursowych prac plastycznych licealistów (westybul Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza) – Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański


9.00 Verba Sacra Jerzy Zelnik, Zbigniew Grochal i Chór Kameralny Motet et Madrigal (dyr. prof. Leszek Bajon)

Powitanie gości – prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

Otwarcie konferencji – Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Przemówienia patronów honorowych:

delegat Prezydenta RP

Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański


10.00 projekcja filmu dokumentalnego Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego „Pielgrzym”

11.30 - 12.00 PRZERWA


12.00 Verba Sacra Jerzy Zelnik, Zbigniew Grochal

Wręczenie nagród – rozstrzygnięcie konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wystąpienia laureatów konkursów.


13.00 Verba Sacra – Jerzy Zelnik, Zbigniew Grochal

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak (Poznań), Językoznawcy o wpływie Jana Pawła II na język polski

Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań), Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej

Verba Sacra – Jerzy Zelnik, Zbigniew Grochal


14.00 – 15.30 PRZERWA


15.30 Verba Sacra Jerzy Zelnik, Aleksander Machalica

Prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole), Osobowość językowa Jana Pawła II

Prof. dr hab. Bożena Chrząstowska (Poznań), „Pieśni przeczucia” – juvenilia poetyckie Karola Wojtyły

Verba Sacra – Jerzy Zelnik, Zbigniew Grochal

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Lublin), „Słowa Ciebie wynoszą z ukrycia” – motyw słowa w twórczości literackiej Karola Wojtyły i Jana Pawła II

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów), Retoryka w tekstach Jana Pawła II

Verba Sacra – Jerzy Zelnik, Aleksander Machalica


17.30 - 18.00 PRZERWA


18.00 Verba Sacra – Jerzy Zelnik, Aleksander Machalica

Ks. Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Poznań), Suwerenność narodu przez język i kulturę. Wokół przesłania Jana Pawła II w Gnieźnie 1979

Ks. Dr Maciej Szczepaniak (Poznań), Poemat współczesności Jana Pawła II

Dr Małgorzata Rybka, Dr Jolanta Sławek, Dr Marta Wrześniewska- Pietrzak (Poznań), O „nie-byciu-wolnym”, czyli rozumienie wolności
        w wypowiedziach Jana Pawła II

Verba Sacra – Jerzy Zelnik, Aleksander Machalica


Środa 3.06.2009 (Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1)

9.00 Verba Sacra Dorota Segda, Adam Woronowicz

Ks. Prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (Kraków), Homilie Jana Pawła II – środkiem upowszechniania piękna języka ojczystego

Prof. dr hab. Marian Kucała (Kraków), O powtórzeniach w homiliach Jana Pawła II

Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz

Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (Warszawa), Droga do prostoty i jasności

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Warszawa), Wychowawcza funkcja Słowa – Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach

Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz


11.00 – 11.30 PRZERWA


11.30 Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz

Dr Agnieszka Krygier-Łączkowska (Poznań), Jana Pawła II dyskusja z nowomową

Prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin), Tekstowe ułomki i odnowicielska moc kolekcji w kalendarzu „2009 z Janem Pawłem II”

Ks. Prof. dr hab. Marek Lis (Opole), Piękno języka – wartość czy atrakcja – Jan Paweł II w języku mediów

Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz


13.30 – 15.00 PRZERWA


15.00 Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz

Ks. Prof. dr hab. Jarosław Różański (Warszawa), Jan Paweł II - nowy język i koncepcja misjologii

Prof. dr hab. Anna Pajdzińska (Lublin), O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II

Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz i Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (dyr. prof. Przemysław Pałka)

Prof. dr hab. Bożena Matuszczyk (Gdańsk), Wartość słowa w nauczaniu Jana Pawła II

Dr Anna Kozłowska (Warszawa), Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków

Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz


17.00 - 17.30 PRZERWA


17.30 Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk (Poznań), Słowo poza słowem. Fenomenologia Jana Pawła II

Prof. dr hab. Jan Miodek (Wrocław), Język Jana Pawła II w moim życiu

Verba Sacra – Dorota Segda, Aleksander Machalica i Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (dyr. prof. Przemysław Pałka)

Wanda Półtawska – wykład pt. Karol Wojtyła, obrońca piękna i świętości

Verba Sacra – Dorota Segda, Adam Woronowicz i Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (dyr. prof. Przemysław Pałka)

Zamknięcie konferencji.

Imprezy towarzyszące:

Poniedziałek 1.06.2009 (sala posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)

11.00 promocja książki Wandy Półtawskiej Beskidzkie rekolekcje z udziałem Andrzeja Półtawskiego i publikacji Promieniowanie ojcostwa z wypowiedziami kilku pokoleń o Janie Pawle II


Wtorek 2.06.2009 (plac przed Aulą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1)

8.30 otwarcie wystaw: fotograficznej – Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (plac Adama Mickiewicza), Krzewiciele Piękna Języka Polskiego oraz konkursowych prac plastycznych licealistów (westybul Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) – Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański


Sobota 6.06.2009 (Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37)

11.00 – 14.00 XV jubileuszowy finał Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”, natomiast lokalnym komitetem organizacyjnym jest w tym roku Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Więcej informacji na stronach Poznańskiego Serwisu Oświatowego - www.poznan.pl


Dni Filmu Papieskiego organizowane w Klubie Krótkiego Kina:

 • Poniedziałek 1.06.2009 (Sala Audiowizualna Centrum Kultury Zamek)

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 Pielgrzym (1979) – reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki

 • Wtorek 2.06.2009

19.30 Pielgrzym (1979) – reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki (Sala Audiowizualna Centrum Kultury Zamek)

19.00 Pielgrzym (1979) – reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki (Piwnica Duchowa w Kościele oo. Karmelitów Bosych)

 • Środa 3.06.2009

19.30 Pójdź za mną (2005) – reż. Wanda Różycka-Zborowska (Sala Audiowizualna Centrum Kultury Zamek)

19.00 Pójdź za mną (2005) – reż. Wanda Różycka-Zborowska (Piwnica Duchowa w Kościele oo. Karmelitów Bosych)

 • Czwartek 4.06.2009 (Sala Audiowizualna Centrum Kultury Zamek)

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 Credo (1983) – reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki

 • Piątek 5.06.2009 (Sala Audiowizualna Centrum Kultury Zamek)

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 Duśka (2008) reż. Wanda Różycka-Zborowska


Podczas trwania konferencji w holu Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza będzie można nabyć:

 • jubileuszowy banknot w etui o nominale 50 zł z wizerunkiem Ojca Świętego

 • książki wydawnictwa Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w tym:

 • Język religijny dawniej i dziś t. IV, pod red. S. Mikołajczaka, P. Bortkiewicza, M. Rybki, Poznań 2009,
 • Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków, pod red. S. Mikołajczaka, J. Sławek, M. Wrześniewskiej-Pietrzak, Poznań 2009,
 • Wanda Półtawska, Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich, Częstochowa 2008,
 • Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, pod red. M. Rybki, Poznań 2008.

Ponadto 2 czerwca o godzinie 11.30 przed Aulą Uniwersytecką poznańscy cukiernicy zaprezentują najdłuższą kremówkę i zaproszą do jej skosztowania.

Transmisja internetowa konferencji dostępna będzie na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : www.amu.edu.pl
red. PIOTR FLICIŃSKI 2009
 Document made with Nvu