Dzień Papieski


      Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM i Wydział I Filologiczno-Filozoficzny PTPN w ramach obchodów Dnia Papieskiego organizują sesje naukowe, które mają charakter interdyscyplinarny i integracyjny. Do udziału zapraszamy głównie językoznawców, teologów i filozofów, badaczy literatury oraz filmoznawców, zarówno badaczy zajmujących się od dawna twórczością Karola Wojtyły, jak i tych, których dzieciństwo i młodość przypadła na pontyfikat Jana Pawła II.

Tytuły wystąpień i publikowanych artykułów pozwalają wyróżnić następujący zakres tematyczny:

  • teologia, filozofia i poezja Karola Wojtyły;

  • język i gatunki twórczości Karola Wojtyły;

  • style twórczości Karola Wojtyły i style odbioru Jana Pawła II;

  • wpływ twórczości i pontyfikatu Jana Pawła II na polski język religijny;

  • język doświadczenia religijnego.


Dotychczas odbyły się następujące spotkania:

Materiały z sesji ukazały się w kolejnych tomach Poznańskich Spotkań Językoznawczych:

  • Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. XVI, Poznań 2007, ss. 177.

  • Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, red. M. Rybka, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVII, Poznań 2008, ss. 151.

Kolejny tom ukaże się w Wydawnictwie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pod koniec bieżącego roku.


Kontakt:

dr Małgorzata Rybka, sekretarz Wydziału Filologiczno-Filozoficznego PTPN

Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

lub drogą elektroniczną na adres: g_rybka@poczta.onet.plred. PIOTR FLICIŃSKI 2009
 Document made with Nvu