Dni Lublina w Poznaniupowrót na stronę główną

Aktualności

Formularz zgłoszeniowy/rezerwacja noclegów

Kontakt

Uczestnicy i tematy wystąpień

Informacje dla autorów tekstówZakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

Wydział Filologiczno-Filozoficzny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

serdecznie zapraszają Państwa na konferencję z cyklu


Dni Lublina w Poznaniu


   Odbędzie się ona w dniach 16-17 listopada 2009 r. w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku pod Poznaniem.


      Tego rodzaju spotkania o charakterze naukowym mają już kilkunastoletnią tradycję. Uczestniczą w nich językoznawcy reprezentujący trzy ośrodki badań naukowych: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Celem tych konferencji jest wymiana wspólnych poglądów, doświadczeń związanych z różnymi obszarami badań nad językiem. Jest to znakomita okazja to tego, by naukowcy, wywodzący się z różnych środowisk akademickich, mogli podzielić się własnymi spostrzeżeniami o charakterze metodologiczno-merytorycznym oraz wynikami badań materiałowych w zakresie badań nad językiem.

sekretarz konferencji: Jolanty Sławek:

Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. (o61) 829 45 45

lub pocztą elektroniczną: jolanta.slawek@gmail.comred. PIOTR FLICIŃSKI 2009
Document made with Nvu