Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki UAM

Pracownicy

O Zakładzie

Książki pracowników i opracowania redakcyjne

Kontakt

Prowadzone zajęcia i spis lektur

Aktualnie realizowane tematy badawcze

Cykliczne konferencje Język religijny dawniej i dziś

Kalendarium* * * Aktualności * * * Konferencje * * *

   Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Koło Miłośników Języka UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN z wielką radością zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Doktorancko-Studenckiej pod tytułem Odmiany środowiskowe i zawodowe współczesnej polszczyzny – tendencje rozwojowe [zob. program konferencji], która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2011 r. w Poznaniu (poniedziałek do 13.45: Sala Śniadeckich, Collegium Maius, ul. Fredry 10; poniedziałek po południu i wtorek: sala posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29). 


    Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Wydział Teologiczny UAM i Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN z wielką radością zapraszają do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod rozszerzonym tytułem Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) [więcej informacji]. Odbędzie się ona w dniach 20-22 września 2010 r. w Gnieźnie (Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II). Podobnie jak poprzednio przez nas organizowane konferencje spotkanie to ma mieć charakter interdyscyplinarny i integracyjny, do udziału w nim zachęcamy zatem językoznawców, teologów, socjologów religii, religioznawców oraz badaczy literatury, kultury, sztuki, a także mediów. [pełna treść zaproszenia wraz z kwestionariuszem w pliku PDF ].


   Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Koło Miłośników Języka UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN  zapraszają do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pod tytułem Język religijny dawniej i dziś w oczach młodych badaczy [więcej informacji], której adresatem są Doktoranci i Studenci. Odbędzie się ona w dniach 20-21 września 2010 roku w Gnieźnie (Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II). Planowana konferencja ma w zamiarze organizatorów zachęcić młodych naukowców – Studentów i Doktorantów, by przyjrzeli się problematyce szeroko rozumianego języka religijnego z różnych perspektyw badawczych i metodologicznych. Dlatego też organizowane przez nas spotkanie naukowe ma mieć charakter interdyscyplinarny i integracyjny. Do udziału w nim zachęcamy nie tylko językoznawców, teologów, socjologów religii, religioznawców, lecz również filmoznawców, teatrologów, badaczy literatury, kultury, sztuki oraz mediów. [pełna treść zaproszenia wraz z kwestionariuszem w pliku PDF ].
red. PIOTR FLICIŃSKI 2009-2011
Document made with Nvu
na stronach ZGWJPiO wykorzystano background P. Oziemblewskiego